Register now. Login
Mobile Legends: Bang Bang Return home

giaxangdau's space https://forum.mobilelegends.com/?907408 [Favorites] [Copy] [Share] [RSS]

Personal Info

giaxangdau(UID: 907408)

 • Space visits0
 • Email statusnot verified
 • Video certificationnot video certified
 • Real NameGiá xăng giá dầu
 • SexMale
 • Personal Pagehttps://vietnambiz.vn/gia-xang-dau.html
 • InterestsCập nhật giá xăng, giá dầu mới nhất trong nước và quốc tế. Thông tin về sự thay đổi của giá xăng cập nhật theo trang web bộ công thương Việt Nam mỗi tháng 2 lần.

  "Cập nhật thông tin giá xăng dầu trong nước mới nhất ngày hôm nay.
  Trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu:
  -Thực hiện trích lập Quỹ BOG đối với mặt hàng xăng E5 RON 92 ở mức 451 đồng/lít (như kỳ trước), xăng RON 95 ở mức 450 đồng/lít (kỳ trước là 493 đồng/lít), dầu diesel ở mức 90 đồng/lít, dầu hỏa ở mức 200 đồng/lít và dầu mazut ở mức 741 đồng/kg (như kỳ trước).
  - Chi sử dụng Quỹ BOG xăng dầu: Không thực hiện chi Quỹ BOG đối với các mặt hàng xăng dầu.
  Giá bán xăng dầu.
  - Sau khi thực hiện trích lập và không chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu tại Mục 1 nêu trên, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường như sau:
  - Xăng E5 RON 92: không cao hơn 22.231 đồng/lít (giảm 1.128 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành), thấp hơn xăng RON 95-III 983 đồng/lít;
  - Xăng RON 95-III: không cao hơn 23.215 đồng/lít (giảm 1.015 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành);
  - Dầu điêzen 0.05S: không cao hơn 24.180 đồng/lít (giảm 1.008 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành);
  - Dầu hỏa: không cao hơn 24.418 đồng/lít (giảm 1.027 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành);
  - Dầu mazut 180CST 3.5S: không cao hơn 15.039 đồng/kg (giảm 1.038 đồng/kg so với giá bán hiện hành)."

Active profile

 • User Group  Lv.1
 • Time offsetThe system default

Statistics

 • Used Space 0 B
 • Points2
 • Reputation0
 • Wealth2
 • Contribution0

Mobile Phone Version|Dark Room|Mobile Legends: Bang Bang Official Forum

2023-3-24 05:28 AM GMT+8

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2013 Comsenz Inc.

To Top