Mobile Legends: Bang Bang

 Forgot password?
 Register now.
View: 95|Reply: 0
Collapse the left

[Mod Post] Patch Notes 1.5.16 [Original Server] Tagalog Version

[Copy link]
Post time 2020-9-26 11:43 PM | Show all posts |Read mode

Sign up now, Make more friends, Enjoy with more features, Let you easily Fun Community.

You have to Login for download or view attachment(s). No Account? Register

x
Mulasa mga Taga-disenyo

Maligayang Pagbati Mga Mandirigma! Ang Project NEXT sawakas ay nailunsad na! Sa patch na ito, na-upgrade namin ng kabuuan ng gamegraphics at na-revamp ang maraming mga classic na bayani. Ang Project NEXT aynagpapakita ng aming resolusyon para mapahusay ang kalidad ng laro, at angbagong patch na ito ay ang unang hakbang lamang. Tulad ng sinasabi sa slogan,"Beyond Legends". Inaasahan namin na ang bawat manlalaro ay maaaringmasaksihan ang pagbabago sa MLBB mismo sa hinaharap!

Ang mga bayani aynakikibahagi sa walang katapusang laban sa battlefield, at ang sobrang lakas ayibinuhos at pagkatapos ay hinigop ng mga nilalang sa battlefield na nakagawa ngmga kamangha-manghang pagbabago. Kabilang sa lahat ng mga nilalang, ang Turtleang humigop ng pinaka maraming lakas. Sa ilalim ng impluwensya nito, maraminghindi inaasahang pagbabago ang naganap sa battlefield. Inaasahan namin na ang mgapagbabagong ito ay magbibigay-daan sa:

1. Ang mgamanlalaro ay maaaring pumili ng lane na naaayon sa feature ng napiling bayanisa simula ng laban. At ang laning ay maaaring maging 'mapagkumpitensya.

2. Ang pagkakaiba sa pagitan ng mga bayani ngjungle at mga bayani ng lane ay naging higit na makabuluhan at may pagtatangi,upang ang isang bayani ay maging mas mahusay sa kanyang pangunahing lugarhabang mahina sa isa pa sa halip na maaring mag-farm ng parehong mga lane atang jungle area nang madali.
3. Ang karanasan sa solo jungling sa earlygame ay na-optimize. Patuloy naming oobserbahan ang mga pagsasaayos na ito atisasaalang-alang ang mga pagsasaayos sa hinaharap alinsunod sa pagganap. Kungmayroon kang anumang mga suhestyon tungkol dito, mangyaring huwag mag-atubilingsabihin sa amin.

1. Mga Bagong Bayani atNa-revamp na Bayani
Bagong Bayani

Brody, ang Lone Star, ay magiging available saika-16ng Oktubre. 30% OFF sa launch week.

Feature ng Bayani:Isang ranged shooter na naglalabas ng mga mabibigat na atake sa mga kalaban.

Skill 1: [Abyss Impact] Si Brody ay naglulunsad ng isangshock wave sa itinalagang direksyon, nagdudulot ng pinsala sa mga kalaban atnagdudulot ng 1 stack ng "Abyss Mark" sa mga natamaang kalaban.Habang ang shock wave ay naglalakbay, sa bawat kalabang natamaan, ito aynagdudulot ng ekstrang pinsala at maglalagay ng isang karagdagang stack ng"Abyss Mark".

Skill 2: [Corrosive Strike] Si Brody ay magda-dash sa isangkalaban, magdudulot ng pinsala dito, i-stun ito, at maglalagay ng 1 stack ng"Abyss Mark".

Sa pagtama ng target, siya ay maaaring gumalawnang isa pang beses sa direksyon ng paggalaw.

Ultimate: [Torn-Apart Memory] Si Brody ay magla-lock salahat ng mga target sa loob ng 8 yarda, magdudulot ng pinsala sa target nangnaaayon sa dami ng stack ng "Abyss Mark" na mayroon ang target. Lahatng "Abyss Mark" sa target ay mawawala

Passive: [Abyss Corrosion] Si Brody ay maaaring gumalawhabang pinapaikot-ikot ang kanyang mga Basic Attack (kung saan ay nahihintokapag nag-cast ng mga skill), kapalit ng pagkakaroon ng mas matagal na BasicAttack Animation at mababang Attack Speed Bonus. Ang bawat Basic Attack aypinapataas ang kanyang Movement Speed at maglalagay ng 1 stack na "AbyssMark" sa kalaban. Ang bawat stack ng "Abyss Mark" ay pinapataasang pinsala ni Brody laban sa target, may cap ng 4 stack.


MgaNa-revamp na Bayani

[MoonlightArcher] Miya


Feature ng Bayani:Marksman na Pinagpala ng Buwan

Skill 1: [MoonArrow] Paghihiwalayin ni Miya ang kanyang Basic Attack sa tatlong mga palaso,aatake sa karagdagang 2 target.

Skill 2: [Arrow of Eclipse] Tatawagin ni Miya angkapangyarihan ng Moon Eclispe at maglalabas ng isang pinalakas na palaso saitinalagang lugar. Sa pagbagsak, ang pinalakas na palaso ay magdudulot ngPhysical Damage sa mga kalaban sa lugar, at pahihintuin sila, at maghihiwalaysa 8 na maliliit na palaso na tumitira kahit saan. Bawat maliit na palaso aymagdudulot ng pinsala at nagpapabagal sa kalaban.

Ultimate: (Hidden Moonlight] Agad na aalisin ni Miya anglahat ng debuff sa kanya, itatago ang kanyang sarili at patataasin ang MovementSpeed. Siya ay kaagad na magkakaroon ng buong stack ng Moon Blessing kapag angpagtago ay natapos.

Passive: [Moon Blessing] Sa tuwing ang Basic Attack ni Miyaay tatama sa isang

arget, ang kanyang Attack Speed ay patataasin.Ang bonus ay maaaring ma-stack hanggang 5 beses. Pagkatapos maabot ang buongstack ng Attack Speed bonus, si Miya ay maglalabas ng Moonlight Shadow paratulungan siya sa bawat Basic Attack, na nagdudulot ng ekstrang Physical Damage.

[EnergyGunner] Layla

Feature ng Bayani:Isang Magaling na Marksman na may Energy Gun

Skill 1: [Malefic Bomb] Si Layla ay maglalabas ng isangMalefic Energy Bomb, magdudulot ng pinsala sa unang kalaban na natamaan atpatataasin ang range ng 'kanyang Basic Attack.

Skill 2: (Void Projectile] Si Layla ay maglalabas ng isangenergy ball na sumasabog, magdudulot ng pinsala sa target at mga kalapit nakalaban at maglalagay ng mga Magic Mark sa kanila. Maaaring pasabugin ni Laylaang mga Magic Mark gamit ang kanyang susunod na mga atake, nagdudulot ngpinsala sa kalapit na kalaban at pababagalin sila.

Ultimate: (Destruction Rush] Si Layla ay magpapakawala ngisang energy blast, magdudulot ng pinsala sa mga kalaban sa daan. Ang bawatskill upgrade ay pinapataas ang range ng kanyang Basic Attack at VoidProjectile.

Passive: [Malefic Gun] Ang pinsala ng Basic Attack ni Laylaat mga skill ay naayon sa distansiya sa pagitan niya at ng kalaban.


[DemonHunter] Alucard

Passive: [Pursuit] Kapag ang skill ni Alucard ay tumama sa1 kalaban lamang, ito ay magdudulot ng ekstrang pinsala. Pagkatapos gamitin angisang skill, siya ay maaaring mag-dash sa target gamit ang kanyang susunod naBasic Attack, magdudulot ng ekstrang pinsala. Ang kanyang mga skill aynagbebenipisyo mula sa tiyak na porsyento ng Physical Lifesteal.

Skill 1: [Groundsplitter] Si Alucard ay tatalon sa isangitinalagang lugar, magdudulot ng Physical Damage sa lahat ng mga kalaban nanasa lugar.

Skill 2: (Whirling Smash] Hihiwa si Alucard sa kalapit namga kalaban at

magdudulot ng Physical Damage,

Ultimate: [Fission Wave] Kukunin ni Alucard ang enerhiya nglahat ng mga kalaban sa loob ng itinalagang lugar at itataas ang kanyangPhysical Lifesteal. Sa loob ng isang maikling panahon, pababagalin niya angkalaban at ang kanyang Passive ay mati-trigger kapag siya ay nagdulot ngpinsala sa mga kalaban. Sa panahong ito, maaari siyang maglabas ng isangmakapangyarihang shock wave, nang pasulong, magdudulot ng malaking halaga ngPhysical Damage sa mga 'kalabang natamaan.
[Lightning Weaver] Eudora

Passive: [Superconductor] Ang mga skill ni Eudora aymaglalagay ng

[Superconductor] samga target. Karagdagang mga effect ang malalagay kapag tinamaan ng mga skill niEudora ang mga target na naapektuhan ng

[Superconductor].

Skill 1: [Forked Lightning] Si Eudora ay maka-cast ng forklightning, magdudulot

ng Magic Damage sa lahat ng mga kalaban saisang hugis pamaypay na lugar sa harap niya. Ang mga kalaban na naapektuhan ng[Superconductor] ay tatanggap ng karagdagang pinsala pagkatapos ng isangmaikling pagkaantala.

Skill 2: [Electric Arrow] Si Eudora ay maglalabas ng isanglightning bolt papunta sa target, magdudulot ng Magic Damage, i-stun ang targetsa loob ng maikling panahon, at babawasan ang Magic Defense ng target. Kapagang target ay naapektuhan ng [Superconductor], ang lightning bolt ay hahati samaliliit na mga bolt sa pagtama at patuloy na kakalat papunta sa 3 malalapit namga target, magdudulot ng Magic Damage at i-stun sila. Ang maliit na mgalightning bolt ay uunahin ang 'mga kalabang bayani.

Ultimate: [Thunder's Wrath] Si Eudora ay magsa-summon ngisang malaking lightning storm, magdudulot ng Magic Damage sa target. Kapag angtarget ay apektado ng [Superconductor], makulimlim na mga ulap ang mamumuo sataas ng ulo ng target. Pagkatapos ng maikling pagkaantala, ang kidlat ay titirapababa mula sa mga ulap, magdudulot ng Magic Damage sa mga kalaban sa area ofeffect. Samantala, ang mga lightning charge ay kakalat sa lupa papunta samalalapit na kalaban, magdudulot ng Magic Damage.


[Spear of Dragon] Zilong

Feature ng Bayani:Isang Sibat ng Dragon, Isang Master ng mga Sibat

Passive: [Dragon Flurry] Pagkatapos ng bawat 3 BasicAttack, si Zilong ay magkakaroon ng [Dragon Flurry] sa susunod na Basic Attack,magdudulot ng ekstrang pinsala at magpapanumbalik ng HP ayon sa kanyangPhysical Attack,

Skill 1: [Spear Flip] Bubuhatin ni Zilong ang isang kalabanpapunta sa kanyang likuran at magdudulot ng Physical Damage.

Skill 2: [Spear Strike] Si Zilong ay magda-dash sa isangtarget at aatake gamit ang kanyang Dragon Spear, magdudulot ng Physical Damagesa target at babawasan ang Physical Defense ng target. Ang cooldown ng [SpearStrike) ay mawawala kapag napatay ni Zilong ang target.

Ultimate: (Supreme Warrior] Si Zilong ay magkakaroon ngMovement Speed, Attack Speed at Slow Immunity. Lahat ng mga slow effect kayZilong ay maaalis sa pag-cast ng skill. Habang ang [Supreme Warrior] ay aktibo,ang [Dragon Flurry] ay maaaring ma-trigger pagkatapos ng bawat 2 Basic Attacksa halip na pagkatapos ng bawat 3 Basic Attack,


[Wandering Sword] Saber

Feature ng Bayani:Isang Master ng mga Espada sa Paghahanap ng kanyang Sarili

Passive: [Enemy's Bane] Ang pinsala ni Saber aynagbabawas sa Physical Defense ng mga kalaban.

Skill 1: [Flying Sword] Titira si Saber ng 5 na lumilipadna mga espada, ang bawat espada ay nagdudulot ng Physical Damage. Pagkataposmagpa-ikot ikot sa paligid ni Saber sa maikling panahon, ang mga espada aylilipad pabalik kay Saber. Kapag si Saber ay magdudulot ng pinsala gamit angBasic Attack o mga skill sa panahon ng pagpapaikot, siya ay titira ng isangespada sa target, magdudulot ng Physical Damage sa pangunahing target. Angpinsala sa ibang mga target sa daan ay dahan-dahang mawawala. Ang Cooldown ng[Charge] ay mababawasan.

Skill 2: [Charge] Si Saber ay susulong papunta sa isangitinalagang direksyon, magdudulot ng Physical Damage sa mga kalaban sa daan. SiSaber ay magkakaroon ng pinahusay na Basic Attack pagkatapos ng pag-charge,magdudulot ng Physical Damage at pababagalin ang target.

Ultimate: [Triple Sweep] Si Saber ay magda-dash papunta saisang kalabang bayani at paaangatin. Sa panahong ito, si Saber ay maglulunsadng 3, magkakasunod na pagtama nang mabilis. Ang unang dalawang tama aymagdudulot ng Physical Damage kung saan ang pangatlong tama ay magdudulot ngekstrang Physical Damage.


Para sa mgasumusunod na mga bayani, pinahusay namin ang kanilang display at mga battlemodel at na-optimize ang kanilang mga action at visual effect para

ang kanilang art quality ay lubos namapahusay.

Sweet Leonin - Nana

Wings of Holiness -Rafaela

Blade Dancer -Fanny

Little Red Hood -Ruby

Dire Wolf Hunter -Roger

Queen of theApocalypse - AliceII. Mga Pagsasaayos saBayani

Sa patch na ito,gumawa kami ng makabuluhang pagsasaayos sa mga sumusunod na bayani: Alice,Tigreal, Vale, Aurora, Kadita, Granger, Silvanna, Yu Zhong, Chang'e, Atlas,Martis, Terizla, at Balmond

Dahil sa mgapagbabago sa battlefield, naayos namin ang kakayahang mag-clear ng wave ngilang mga bayani at gumawa din ng mga pagsasaayos sa iba pang mga

aspeto nang naaayon. Inaasahan namin na angmga ito ay makatuwirang mga pagbabago na hindi higit na makakaapekto sawave-clearing ability ranking ng mga bayani.

Gamitin ang mga (1)(b) () upang ipahiwatig ang pagpapalakas, pag-nerf at 'mga pagsasaayos.


[Alice](~)

Bilang isang magena kailangang lumaban nang harapan kontra sa mga kalaban, si Alice ay labis naumaasa sa pinsala at pagpapanumbalik ng kanyang Ultimate, na siyang kakulangansa kakayahang lumaban sa panahon ng cooldown ng kanyang Ultimate. Samakatuwid,muli naming idinisenyo ang kanyang Ultimate. Inaasahan namin na si Alice aymaaaring maging isang matibay Mage & Tank. Upang matiyak ang balanse,na-nerf namin ang mga epekto ng kanyang Skill 1 at Ultimate. Bukod dito,nagdagdag kami ng isang bagong epekto sa Skill 1 upang makita ng manlalaro anglokasyon ng Blood Stream.

Passive(^): Pagkatapos makuha ang mga 25 blood orb, itataasng 10% ang Magic Lifesteal → 15% Shield at HP Restoration

BagongEffect: Ang bawat blood orb na kinukuha niya ay magpapanumbalik ng 50 Mana sakanya.

Skill 1(v):Pinsala: 350-650+180% Magic Power→ 400-600+120% Magic Power

Cooldown: 4s → 5s
Mana Cost: 90-140 → 50-75

Bagong Effect:Pagkatapos ng unang cast, makikita mo ang lokasyon ng Blood Stream sapamamagitan ng pag-hold sa skill icon.

Skill 2(1): Mana Cost: 90-115 → 50-75

Ultimate(~): Inalisang Cooldown. Kumukuha ng Mana nang patuloy kapag ang skill ay gumagana. Mana Cost: 50 →60-100

Pinsala: 160-220+70% Magic Power → 120-180+50% Magic PowerHP Restoration: 80-120+30% Magic Power → 80-100+20% Magic Power

[Tigreal] (~)

Na-optimize angkanyang skin at dinisenyong muli ang kanyang Skill 1. Kinansela ang ilang mgacombo requirement para mabigyan siya ng isang mas mataas na cap.

Skill 1(~):Babasagin ni Tigreal ang lupa, magdudulot ng pinsala nang hanggang sa 3 besessa lahat ng mga kalaban sa isang hugis pamaypay na lugar at pababagalin silanang naaayon sa distansiya sa pagitan ng target at kanyang sarili. Binawasanang pinsala ng bawat atake. (Tip: Gamitin ang skill na ito kasama ang [SacredHammer) para makapagdulot ng pinsala sa mga kalaban nang tatlong beses.)

Ultimate: BagongEffect: Ngayon, maaari mo nang gamitin ang [Flicker] sa panahon ng pag-cast ngskill upang baguhin ang iyong kasalukuyang lokasyon.


[Yu Zhong](v)

Pinataas namin angmga cooldown upang mapataas ang kanyang downtime sa pagitan ng kanyang mgateamfigth at ni-nerf ang kanyang tibay.

Skill 1(v): Cooldown: 5.5-4s → 7-5.5s
Skill 2(v): Cooldown: 10.6-8.5s → 12-10.55
Ultimate (v): Cooldown: 65s → 85-655

[Atlas](v)

Dahil walang labis na epekto sa kanyang malakas nakakayahan sa teamfight, bahagyang ni-nerf namin angkanyang tibay at kakayahan sa pag-initiate.

Passive(V):Physical Defense:45-80 → 25-60
Skill 2(V): Cooldown: 12-8s → 15-10s

[Vale](^)

Passive(^): Ang Movement Speed na makukuha ng bawat stack:5 → 8; Stack limit: 12 + 10

Skill 1 - Scatter(^): Cooldown: 5 → 45 Skill 2(): Cooldown:9-7.5 →8.55

Skill 2 - Fix(^): Ang Base damage ng tuloy-tuloy napinsala: 90-215 → 150-225
Skill 2 - Control(v): Tagal ng pagpapatalsik: 1.1 → 1s

[Chang'e](v)

Skill 1(v): Angslow effect ng Base: 40% + 20%. Max slow effect: 75% – 40%

BaseDamage: 340-540 → 300-500

Skill 2(~): Basedamage ng Crescent Moon Basic Attack: 0 + 20

Magic Power Bonus: 30% + 25%

[Aurora](~)

Skill 1(^): Basedamage: 300-600 — 400-600

Skill 2(v): BaseDamage: 530-830 — 450-750

Magic Power Bonus: 180% → 160%

[Kadita](~)

Skill 1(~): Basedamage: 265-490 300

Pagbabawasng Pinsala: 70% – 50%


[Granger](^)

Sa kasalukuyangenvironment, si Granger ay medyo mahina sa early at mid game. Kaya pinataasnamin ang base damage ng kanyang Skill 1.

Skill 1(^): Base Damage: 30-180 → 45-195[Silvanna](^)

Skill 2(^): Ang Magic Power Bonus para sa bawat pag-atake:35% → 45%

Pinsala sa mga minion: 75% + 50%
Ultimate(~): Nakukuhang Magic Lifesteal: 100% → 80%-120%

[Uranus](v)
Ultimate(v): Cooldown: 36-28 → 42-36

[Balmond] (~)

Skill 2(v): Angpagtaas ng pinsala pagkatapos na magdulot ng pinsala sa mga kalaban ay hindi nagumagana sa mga minion ngayon.

Passive(^): Angpagpapanumbalik ng HP mula sa pagpatay ng mga minion at creep: 5% + 7%


[Martis](^)

Skill 1(^): BaseDamage: 340-540 350-650

Skill 2(v):Magdudulot ng 75% na pinsala sa mga minion

Ultimate(v):Makabuluhangbinawasan ang bilis ng pagkawala ng Movement Speed pagkatapos mapatay angtarget.


[Terizla](^)

Passive(^): Angbawat 2.5% ng HP na nawala ay nako-convert sa 1% Damage Reduction (hanggang sa 35%) → Satuwing ang 2% ng HP ay nawawala naco-convert sa 1% DamageReduction (hanggang sa 45%)

Skill 2(~):Cooldown: 7 + 7-5.5s

Bagong Effect: Magdudulot lamang ng 50% napinsala sa mga minion.

[Freya](v)

Skill 2(v): Angpinsala nanaidulot ng ika-4 na cast: 150% → 120%


[X.Borg](v)

Skill 1(v):Magdudulot ng 75% lamang na pinsala sa mga minion kapag ang kanyang armor aynaka-on


[Dyrroth](v)

Skill 1(v):Magdudulot lamang ng 75% na pinsala sa mga minion


[Esmeralda]

Inayos ang isyu sashield limit


[Badang]

Inayos ang isyu nglokasyon ng obstacle ng kanyang Skill 2

Inayos ang isyukung saan ang aktwal na effect area ng kanyang Ultimate ay hindi tumutugma saindicator.


[Selena]

Inayos ang isyukung saan ang kanyang Skill 2 ay hindi maaaring dumaan sa mga balakid sa ilangespesyal na pangyayari


[Ling]

Inayos ang isyu savisual effect ng kanyang Ultimate[Franco]

Inayos ang malingitinatagal ng kontrol sa ilang mga espesyal na pangyayari


[Popol and Kupa]

Inayos ang isyukung saan si Popol ay hindi mabuhay muli si Kupa sa ilang espesyal napangyayari


[Gatotkaca]

In-optimize angcamera performance ng kanyang Ultimate.III. Mga LingguhangLibreng Bayani & Bagong Skin

1.Pag-optimize sa Display ng Bayani: Upangma-harmonize ang imahe ng bayani sa kanilang lore, nagdagdag kami ng mga bagongbackground para sa ilang mga bayani sa interface ng pagpapakita ng bayani, atpatuloy na i-update sa hinaharap.
2.In-optimize ang display model at animation,battle model, at skill animation ng mga sumusunod na mga skin:

[Modena Butterfly]- Miya, [Emerald Enchantress] - Eudora, [Glorious General] - Zilong, [Codename- Storm] - Saber, [Wizardry Teacher] - Alice, [Child of the Fall] - Alucard,[Dragon Boy] - Chou, [Dr Beast] - Roger, [Skylark] - Fanny

3.Arcade Mode - [Magic Chess]

Mavis, ang Vampire Countess, ay lalabas sa ika-29 ng Setyembre (Oras ngServer). Diamond 499. Battle Point 24000. Launch week 30% OFF.

Ang Skin ni Mavis [Night Princess] ay lalabas sa ika-29 ng Setyembre(Oras ng Server). Diamond 269. Launch week 30% OFF.

Ang LittleCommander [Mavis) at ang kanyang skin na [NightPrincess] ay magkasamang mabibili at lalabas sa ika-29 ng Setymebre(Oras ng Server). Launch week 30% OFF.

4.Pagsasaayos sa Fragment Shop sa ika-23 ngSetyembre (Oras ng Server).

a. Rare SkinFragment Shop

Maaring gamitin:[Mighty Guardian] - Gatotkaca, [Masked Knight] - Lancelot, [Iceland Golem] -Grock, [Akazonae Samurai] - Akai, [Deep Sea Rescuer] - Cyclops, ' [Black Pearl]- Karina, [Anubis] - Roger

Hindi na magagamit:[Grave Guardian] - Grock, [Steam Researcher] - Kimmy, [Dark Draconic] - Argus,[Snake Eye Commander] - Moskov, [Bio Frontier] - Kimmy, [Bunny Babe] - Layla,[Heartbreak Empress] - Aurora

b. Hero FragmentShop

Maaring gamitin:Popol and Kupa, Silvanna, Granger, Diggie, Lylia, Helcurt
Hindi na magagamit:Ling, Lunox, Valir, Natalia, Khufra, Moskov
5. Ang skin ni Popol and Kupa [Tribal Howl] ay lalabas sa ika-28 ng Setyembre (Orasng Server). Diamond 599. Launch week 30% OFF.

Ang Bayaning si [Popol and Kupa) at ang kanyang skin [Tribal Howl] ay magkasamang mabibili at lalabas saikaw-28 ng Setyembre (Oras ng Server). Launch week 30% OFF.

6.8 Mga Libreng Bayani: Oras ng Server9/18/2020 05:01:00 hanggang 9/25/2020 05:00:00 (Pindutin ang settings button sabandang itaas na kanan ng main page para makita)

Atlas; Gatotkaca;Lunox; Popol and Kupa; Dyrroth; Badang; Uranus, Ling


6 Mga dagdag nabayani sa Starlight Member: Estes; Grock; Yi Sun-shin; Kaja; Helcurt; Chang'e

8 Mga LibrengBayani: Oras ng Server 9/25/2020 05:01:00 hanggang 10/2/2020 05:00:00 (Pindutinang seetings button sa bandang itaas na kanan ng main page para makita.)

Lapu-Lapu; Lesley; Hylos; Harley; Martis;Valir; Harith; Silvanna

6 Mga dagdag nabayani sa Starlight Member: Popol and Kupa; Karrie; Natalia; Cyclops;Minsitthar; Franco

8 Mga LibrengBayani: Oras ng Server 10/2/2020 05:01:00 hanggang 10/9/2020 05:00:00 (Pindutinang seetings button sa bandang itaas na kanan ng main page para makita.)

Masha; Selena; Johnson; Jawhead; Cyclops;Esmeralda; Bruno; X.Borg,

6 Mga dagdag nabayani sa Starlight Member: Gusion; Thamuz; Vale; Claude: Leomord; Badang

8 Mga LibrengBayani: Oras ng Server 10/9/2020 05:01:00 hanggang 10/16/2020 05:00:00(Pindutin ang seetings button sa bandang itaas na kanan ng main page paramakita.)

Silvanna; Ruby; Rafaela; Aurora; Guinevere;Alpha; Claude; Bane

6 Mga dagdag nabayani sa Starlight Memberer: Roger; Kadita; Hylos; Carmilla;

Angela; Diggie

8 Libreng Bayani:Server Time 10/16/2020 05:01:00 hanggang 10/23/2020 05:00:00 (Pindutin angSettings button sa top-right corner ng main page para masilip)

Roger; Johnson; Hanzo; Grock; Gatotkaca;Alpha; Khufra; Bane

6 Extra StarlightMember Heroes: Lylia; Thamuz; Silvanna; Lesley; Lolita; Masha

8 Mga LibrengBayani: Oras ng Server 10/23/2020 05:01:00 hanggang 10/30/2020 05:00:00(Pindutin ang seetings button sa bandang itaas na kanan ng 'main page paramakita.)

Franco; Carmilla; Hilda; Lancelot; Leomord;Uranus; Minsitthar; Badang,

6 Mga dagdag nabayani sa Starlight Member: Ruby; Helcurt; Argus; Claude; Granger; X.Borg

8 Mga LibrengBayani: Oras ng Server 10/30/2020 05:01:00 hanggang 11/6/2020 05:00:00(Pindutin ang seetings button sa bandang itaas na kanan ng main page paramakita.)

Hayabusa; Fanny; Moskov; Thamuz; Harley;Dyrroth; Hylos; Baxia,

6 Mga dagdag nabayani sa Starlight Member: Chang'e; Johnson; Diggie; Rafaela; Lancelot; Kimmy

8 Mga LibrengBayani: Oras ng Server 11/6/2020 05:01:00 hanggang 11/13/2020 05:00:00(Pindutin ang seetings button sa bandang itaas na kanan ng main page paramakita.)

Harith; Rafaela; Belerick; Aurora; Atlas;Grock; X.Borg; Lunox

6 Mga dagdag nabayani sa Starlight Member: Carmilla; Valir; Helcurt; Yi Sun-shin; Bruno;Hanabi

8 Mga LibrengBayani: Oras ng Server 11/13/2020 05:01:00 hanggang 11/20/2020 05:00:00(Pindutin ang seetings button sa bandang itaas na kanan ng 'main page paramakita.),

Natalia;Minotaur; Roger; Diggie; Terizla; Gusion; Faramis; Silvanna

6 Mga dagdag nabayani sa Starlight Member: Sun; Masha; Vexana; Badang;

Aldous; Uranus

8 Mga LibrengBayani: Oras ng Server 11/20/2020 05:01:00 hanggang 11/27/2020 05:00:00 (Pindutinang seetings button sa bandang itaas na kanan ng 'main page para makita.)

Valir; Popol and Kupa; Franco; Pharsa;Cyclops; Wanwan; Granger; Belerick

6 Mga dagdag nabayani sa Starlight Member: Trithel; Chang'e; Ling; Kaja; Chou; Alpha


IV. Mga Pagsasaayos saBattlefield
Battlefield

1.Para sa unang 7 wave, ang mga Siege Minionsa bawat lane ay mayroong mga special effect. Ang mga Siege Minion sa lane namalapit sa unang Turtle ay magbibigay ng karagdagang 50% EXP, samantalang salane na malayo sa unang Turtle ay magbibigay ng karagdagang 50% Gold. Simula sapang-walong wave,
lahat ng mga Siege Minion ay ititigil angpagbibigay ng ganitong benispisyo.
2.Outer Turret(ang unang turret sa bawat lane)
HP: 4000 → 4500
50% Damage Reduction sa unang 180s → Isang shield na mag-aabsorb ng 4500 pinsala sa unang 210s. Ang shield aymagtatakda ng 60% damage reduction sa ranged at 30% damage reduction sa melee.Magbibigay ng karagdagang gold sa mga kalabang bayani na malapit ayon sapinsalang dinulot sa shield (0.8 Golfd, 'bawat 10 pinsala sa shield). Ang mgaMinions ay magdudulot ng permanenteng 75 pinsanla sa shield.
3.Inner Turret(ang pangalawang turrent sa bawat lane)
Physical & Magic Defense: 40 → 20
HP: 4600 → 5500 Karagdagang gold sakoponan kapag nasira ang inner na turrets: 120 → 100
4.Karagdagang gold sa koponan kapag nasira angmga base turret: 160 + 150
5.Karagdaganggold kapag nakapatay ng kalabang bayani: 80 — 60; Pinakamalaking karagdaganggold sa isang laban: 400 → 300
6.Karagdagang gold sa koponan kapag nakapatayng kalaban na may malaking net worth ay tumaas ng 50%, na gumagana lamang kungang gold ng koponan ay 'nahuhuli 2500 — 2000
7.Bahagyang pagtaas ng Exp na makukuha sa midat late game.
8. Hindi kukulangin sa 30 Exp at 50 gold angibibigay mula sa pagpatay sa isang kalabang bayani nang maraming beses namagkakasunod.
9.Binawasan ang hatian ng bawat isa sa tuwingang gold at Exp mula sa mga minion ay pinaghatian ng maramihang mga bayani
10.Bahagyang pinataas ang lugar ng restorationeffect sa spawn point, sinabay ito sa map
11.Idinagdag ang isang "alertmechanism" sa mga creep. Maaaring matuklasan ng mga creep ang malalapit namga bayani at gagawa ng reaksyon ngayon.
12.Idinagdag ang ilan sa mga special effect saImperial Sanctuary sa ilalim ng ultra graphics (ang ilan sa mga ito ayinteractive), kasama ang bush collision effect, tree sway effect, ang mga ibonmalapit sa Core Guard, at marami pa.
13. In-optimize ang skill vibration effect ngkaramihan sa mga bayani.
14.Idinagdag ang mga visual effect sa ilangskill upang mapalakas ang hitstop,
15.In-optimize ang ilan sa mga visual effectng battlefield at equipment
16. In-optimize ang camera raising effectupang mapa-swabe pa ito
17.Pag-optimize sa Battlefield

a. In-optimize angeffect ng pagpili sa mga target b. In-optimize ang art effect ng mini map,

c. In-optimize angvisual effect ng in-battle text. Idinagdag ang bagong text ng pagpatay sa mgabayani

d. In-optimize angart effect ng mga elimination effect

e. In-optimize angart effect ng channeling bar

f. Isinaayos ang HPbar ng mga kakampi at ultimate reminder malapit sa score panel

g. I-optimize angilan sa battlefield UI

18.Pag-optimize sa Skill Indicator

a. l-optimize angart effect ng lahat ng mga basic indicator

b. Ang mgadirectional indicator ay ipapakita kahit na gumalaw ngayon ang bayani

c. Ang mga areaindicator ay ipapakita kahit na gumalaw ngayon ang bayani

d. Idinagdag angisang bagong indicator para sa mga skill na kina-cast patungo sa iyong sarili

19.In-optimize ang base explosion effect atbattle result effect sa pagtatapos ng nga laban
Equipment

MgaPagsasaayos ng Jungling Equipment

1.Ang Spell [Retribution] ay kinakailanganpara sa pagbili ng mga Jungle equipment item ngayon.
2.Idinagdag ang mga bagong effect sa lahat ngmga Jungle equipment item: Binawasan ang Exp na nakukuha mula sa mga minion ng40% sa unang 3 minuto ng laban
3. [Hunter's Knife]
Ang pinsala ay pinataas sa creeps: 20% + 30%
EkstrangExp ay makukuha mula sa creeps: 15% → 25%
4.[Curse Sword], [Pillager Axe], [NimbleBlade]:
Ang pinsala ay pinataas sa creeps: 35% – 40%
5.[Raptor Machete]

Unique Passive -Breakout: Ang Physical Defense ng target ay mababawasan ng 10 sa susunod naBasic Attack at pababagalin ang target ng 30% sa loob ng 1.5s sa

halip na pagdudulot ng ekstrang pinsala atpababagalin ang target sa loob ng 1s.
[Queen's Wings]

Unique Passive -Demonize: l-optimize ang visual effect

[EnchantedTalisman]

Unique Passive - Mana Spring: Ang Mana restoration sa loobng 10s: 12% → 15%

Isinaayos namin ang tatlong mga defenseequipment item upang mapagsabay ang kanilang mga attribute kasama ang kanilangmga passive effect.
[Athena's Shield]

Unique Passive -Shield: Maaaring ma-trigger sa tuwing tumatanggap ng Magic Damage. Babawasanang natanggap na Magic Damage ng 25% sa loob ng 5s. Maaari mo lamang ulitma-trigger ang effect na ito pagkatapos umalis sa labanan sa loob ng 10s.

[Antique Cuirass]

Unique Passive -Deter: Hindi mababawasan ang Magic Power ng kalaban, Mababawasan ang PhysicalAttack ng kalaban ng 10% sa halip na 6%.

[Dreadnaught Armor]

Unique Passive -Deter: Hindi mababawasan ang Magic Power ng kalaban. Mababawasan ang PhysicalAttack ng kalaban ng 6% sa halip na 4%. Spell


Base Damage ng [Retribution]: 600-1440 —600-1720 Minions & Creeps
1.Ang Attack Speed ng unang 7 mga bugso ngSiege Minions ay mababawasan ng 10%. Ang kanilang pinsala sa mga bayani aynababawasan ngayon.
2.Ang Movement Speed ng mga minion sa dalawangtwo side lanes ay 'mababawasan ng 10%.
3.Pinataas ang Movement Speed limit ng mgaminion late game,
4.Isinaayos ang mga attribute ng lahat ngcreeps: Base HP(^), HP Growth(v),
Initial Attack(v), Attack Growth(^). Pinataasang base gold reward mula sa creeps.
5.Binawasan ang HP Regen Speed ng lahat ngcreeps maliban sa Crabs at Little Crabs sa unang 3s pagkatapos umalis angbayani sa chasing range.
6. Statued Shocker & Core Guard:
Bagong Skill: Binabawasan ang pinsalangnatanggap ng 15% sa bawat malapit na bayani, hanggang sa 60%
7.Crabs & Little Crabs:
Bahagyang isinaayos ang kanilang mga lokasyonng pag-spawn Binawasan ang HP Regen Speed sa unang 5s pagkatapos umalis angbayani sa chasing range


8. Lithowanderer:
Magi-spawn sa isang panig ng Mid Lane sa halipna magkabilang panig
Ang Base HP at HP Growth ay nabawasan ng 10%.Physical Defense:37 → 60
Ang Base gold bonus ay pinataas ng 56%
9. Walkie Grass:
Tinanggal na effect: Manunumbalik ang HP atMana
Bagong effect: Pinapataas ang Movement Speedng may-ari sa ilog,
Duration: 20 →45s

V. Bagong function& Bagong Event

1.[Ranked Mode]

a. Ang Season 17 aymagtatapos sa ganap na 23:59:59 ng ika-25 ng Setyembre, 2020 (Oras ng Server),

b. Ang mgamanlalaro na umabot sa Master o mas mataas pa ay gagantimpalaan ng skin niCyclops na "Zombie Bambino"

c. Ang Season 18 aymaguumpisa sa ganap na 02:00:00 ng ika-26 ng Setyembre, 2020 (Oras ng Server)

2.Recharge EventUpdates

a. Si Hanabi atValir ay papalitan nila Moskov at Chang'e sa First Recharge event

b. Ang Skin na"Resplendent Iris" at "Pale Flame" ay papalitan ng Skin na"Spear of Bone Dragon" at "Moonstruck" sa Renew eventVI. Mga Pagsasaayos saSystem
1.Pag-optimize saMatchmaking

a. Pinataas angbigat ng rank

b. Ang mga resultang paghahanap ng laban ay nagbabago kasabay ang bilang ng online na mgamanlalaro. Kapag mas marami ang online na mga manlalaro, mas magiging eksaktoang resulta.

c. Ang "SpeedMode" ay available sa tuwing ang paghahanap ng laban ay masyadongtumatagal. Ang function na ito ay dahan-dahang magiging available 'pagkataposng update.

2.Laning functionat gabay sa pag-optimize

a. In-optimize angpagpili sa lane at rekumendasyon sa hero choosing interface

b. Maaari mongisala ang mga bayani ayon sa kanilang default laning sa hero choosing interface

c. Idinagdag angimpormasyon ng "Laning" sa battlefield overview

d. Idinagdag angbagong mga gabay sa laning sa unang iilang mga laban pagkatapos ng update

3.Bagong mga AdvancedControl Mode

a. Assisted Aiming:Ang direksyon ng indicator ay awtomatikong susunod sa 'lokasyon ng target.

b. Smart Targeting:Ang indicator ay maaaring mag-lock sa target. Kung in-enable mo ang "BasicAttack Smart Targeting" at "Skill Smart Targeting" sa settings,ang iyong mga single-target skill at basic attack ay maaaring pumili ng

target nang mas eksakto.

c. Camera Shift: Satuwing magka-cast ng mga skill sa malayong distansya, ang camera ayawtomatikong kayang sumunod sa skill cast.

4.Bagong Function:Pre-invite

a. Maglaro sa isangtiyak na bilang ng mga laban kasama ang isang kaibigan upang i-activate angpre-invite function.

b. Ang kaibigan ay maaari lamang na ipre-invite pagkatapos pumasok sa isanglaban sa sandaling panahon

c. Habang nasa isang labanan, ang bawat manlalaro ay maaari lamangipre-invite sa isang limitadong bilang na beses.

5.In-optimize ang notification sa tuwing angfriend limit ay sarado.
6.In-optimize ang follow limit at friend limitsa friend list.
7.In-optimize ang mga patakaran ng followlimit sa friend list.
8. In-optimize ang sort function sa friendlist.
9.Idinagdag ang mga marka na lumalabas nakahit na ang mensahe ay nabasa o hindi pa nababasa sa friend chat.
10.Sa Draft Pick, pagkatapos mo piliin angiyong bayani, maaari mong ipakita ang iyong win rate ngayon.
11.In-optimize ang interface sa pagpili ng mgabayani sa Draft Pick, na siyang eepekto pagkatapos magdownload ng resources.
12. In-optimize ang function at effect ng"One More Game" sa post-game screen.
13.Ang post-game screen ay maaari nang ibahagisa iyong mga kaibigan ngayon.
14.In-optimize ang interface ng pagtanggap ngmga item.
15. Sa tuwing iniimbitahan sa isang laban,makikita mo ang mga pangunahing bayani at ang resulta ng huling laban ng nagiimbita.
16.Ang function ng Facebook friend helprequest ay binago at ginawang isang share function.
17. Makikita mo ang bilang ng manlalaro salobby sa tuwing maguumpisa ang 'paghahanap ng laban.
18.In-update ang bagong logo ng mga sharepage.
19.Idinagdag ang notification sa tuwingina-access ang phone permissions.
20.Pag-Optimize sa MCL

a. Idinagdag angmga liham para sa reminder ng season final at ang unang laban ng bagong season.

b. Ang mga manlalarona hindi kwalipikado upang sumali sa laban ay magkakaroon ng ibang MCL Finalinterface.

c. Ang Preorder aymaaaring idagdag sa phone calendar ngayon.

d. Idinagdag angisang special label sa interface para sa unang laban ng bagong season.

22.Pag-Optimize sa UI

a. In-optimize angbackground at mga visual effect ng main interface.

b. In-optimize angmga pulang tuldok na paalala.

c. In-optimize angmga icon ng Free Chest, Medal Chest, at Daily Quests.

d. In-optimize anginterface ng pagtanggap ng mga gantimpala.

e. In-optimize anginterface ng lobby sa pamamagitan ng pagdagdag ng mga bagong background.

23.l-optimize ang performance ng laro sailalim ng smooth graphics sa pamamagitan ng pagtanggal ng ilan sa mga visualeffect at animations.
24.iOS NetworkBoost

a. Ang iOS NetworkBoost ay available na ngayon. Kaya nitong maibsan ang game lag na idinudulot ngnetwork connection. Kailangan mong i-enable nang parehas ang 4G at Wi-Fi upangi-turn on ito.

b. Mula sa mainpage: I-tap ang gear icon sa itaas na kanang bahagi at magtungo sa"Settings", at pagkatapos ay piliin ang "Network Setting".Mula doon

maaari mong i-turn on ang Network Boost.Habang nasa isang laban: 1-tap ang gear icon sa itaas na kaliwang bahagi atmagtungo sa "Settings", at pagkatapos ay piliin ang "NetworkSetting". Mula doon maaari mong i-turn on ang Network Boost.

VII. Ayos sa Bug

1.Inayos ang isyu kung saan ang live streampage sa profile ay nawawala sa iilang mga kaso.
2.Inayos ang isyu kung saan ang mga manlalaroay hindi makapag-upload ng avatars sa iilang mga device.
3.Inayos ang isyu sa display ng ilan saimpormasyon ng miyembro ng squad
4.Inayos ang maling mga istatistiko ngpersonal battle history sa ilang mga kaso
5.Inayos ang isyu kung saan ang mga skin aymaling ipinapakita pagkatapos ng pag-swap ng mga bayani sa Ban/Pick Mode


Mobile Legends: Bang Bang
You have to log in before you can reply Login | Register now.

Points Rules

Mobile Phone Version|Dark Room|Mobile Legends: Bang Bang Official Forum

2020-12-2 08:42 AM GMT+8

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2013 Comsenz Inc.

Quick Reply To Top Return to the list