Mobile Legends: Bang Bang

 Forgot password?
 Register now.
View: 3040|Reply: 0
Collapse the left

[Other Official News] Guessing Competition & Vote For The Most Popular Squad Rules

 Close [Copy link]
Post time 2017-6-19 03:58 PM | Show all posts |Read mode

Sign up now, Make more friends, Enjoy with more features, Let you easily Fun Community.

You have to Login for download or view attachment(s). No Account? Register

x
MSC Five Nations Invitational - Guessing Competition & Vote For The Most Popular Squad Rules:


Guessing Competition Rules
1st Round Guessing Competition Link: https://goo.gl/forms/ScVnxTY4YUWMQ5gX2
Guess to Win: Double EXP Card (7-day) + Double BP (7-day) + Rare Skin Fragment + Skin Fragment*20
Rules of Guessing Competition:
1. Official team will randomly pick several matches from each group in each round. All players can participate in the guessing competition of each match;
2. Players have to leave correct server ID and ID while participating in the guessing competition;【E.g: 1234567(1234)】
3. Official team will pick 50 lucky players from those who guess the right result of each match, and post the list with the schedule of the next round;
4. If there are 8 matches of one round, there will be up to 400 lucky players; Each player can guess all the 8 matches and has a chance to win 8 lucky rewards.)
5. Rewards of each round’s guess will be sent within 2 working days after the match ends. Please check your in-game mail in time.
6. If both squads can not promote due to their own reasons, the match will not be invalid, so there will be no lucky player of this match.
Vote For The Most Popular Squad Rules
Vote Link: https://goo.gl/forms/Bo9Y191Ysdm4xjrm1
The most popular squad rewards: 20,000 Diamonds each member
Voting Rules:
1. All contestant squad can be voted for the most popular squad and all players can vote for their favorite squad.;
2. The voting status bar is updated at the start of each round, the final result will be announced and awarding ceremony will be held before the Final.
3. All voting players must leave their correct server ID and ID; The official team will only count votes of unrepeated players with correct information【E.g. 1234567(1234)】
4. The official team will pick 100 lucky fans from those who vote for the most popular squad. Each lucky fan can get 200 diamonds.
5. Squad members can use all their resources for legit votes, but each player can only vote once. Do not get your votes illegally or we're not responsible for any loss.


Imbitasyon ng MSC sa Limang Nasyon - Kompetisyon sa Paghula at Pagboto sa Pinakapopular na Pangkat:


Patakaran sa Kompetisyon ng Paghula
Sa unang yugto ng kompetiyon, bisitahin ang link na ito: https://goo.gl/forms/FOTsaQjFIL0FPGru2 (Ang link at ang mga laban ay mag-uupdate sa bawat round ng labanan)
upang makasali at magkaroon ng tsansa na manalo ng Double EXP Card (7-day) + Double BP (7-day) + Rare Skin Fragment + Skin Fragment*20
Mga dapat sundin para sa ‘Guessing Competition’:
1. Ang opiysal na team ay mamimili ng random na mga laban sa bawat pangkat at tuwing bagong yugto. Ang lahat ng mga manlalaro ay pwedeng sumali sa Guessing Competition ng bawat match up.
2. Kailangang ibigay ang tamang Server ID at ID ng mga manlalarong sasali sa ating Guessing Competition. [E.g. 1234567(1234)]
3. Ang opisyal na team ay mamimili ng 50 maseswerteng manlalaro sa mga nkahula ng tamang magiging resulta ng mga laban. Makikita ito sa listahan na kasama ng mga laban para sa susunod na yugto.
4. Kung may walong(8) laro sa isang yugto, may 400 na mananalo. Maaring makisali sa lahat ng manlalaro para sa guessing competition saw walong(8) matches na nakasaad.
5. Ang rewards ay maipapadala sa loob ng dalawang araw matapos makumpiramang manalo sa laro. Tingnan na lamang ang in-game mail para sa rewards.
6. Kung ang isang match ay hindi maitutuloy sa kung ano mang rason, hindi na magiging balido ang Guessing Competition para sa larong yoon at walang mapipiling mananalo.
Patakara sa Iboto ang Pinakapopular na Pangkat
Vote link: https://goo.gl/forms/9mc8tMSWBQGbmJN03
Gantimpala sa Pinakapopular na Pangkat: 20,000 na Diyamante bawat miyembro
Patakaran ng Pagboto:
1. Ang lahat ng kasaling Squad ay maaring iboto upang maging pinakasikat. At ang mga manlalaro ay maari ring bumoto ditto.
2. Ang status ng botohan ay updated kada bagong yugto. Ang resulta ng buong botohan ay ipapakita at ibibigay sa awarding ceremony bago ang huling laban.
3. Lahat ng bobotong manlalaro ay mag-iiwan ng kanilang Server ID at ID [1234567(1234)] dahil isang boto lamang ang tatanggapin mula sa isang malalaro.
4. Mamimili ng 100 na manlalaro na bumoto para sa mananalong pinakasikat na squad at makakatanggap ng 200 diamonds ang bawat isa.
5. Maaring mag-aya at manghikayat ng boto ang bawat squad ngunit isa lamang kada isang tao ang tatanggapin naming boto.


Undangan Lima Negara MSC – Quiz Game & Peraturan Voting Untuk Squad Terpopuler:


Peraturan Quiz Game
Link Babak Pertama Kompetisi Menebak Pertandingan: https://goo.gl/forms/Qw6ySAw9gT5Rb6K33 (Link & Pergantian pertandingan setiap babak)
Tebakan Benar: Kartu Double EXP (7 Hari) + Double BP (7 Hari) + Fragmen Skin Langka + Fragmen Skin*20
Peraturan Kompetisi Menebak Pertandingan:
1. Team Official akan secara acak memilih beberapa pertandingan dari tiap Group di tiap Babak. Semua Player dapat berpartisipasi dalam Kompetisi Menebak dalam setiap Pertandingan;
2. Player harus memberikan ID dan Server dengan benar ketika berpartisipasi di Kompetisi Menebak:【Contoh: 1234567(1234)】
3. Team Official akan memilih 50 Player beruntung dari mereka yang telah menebak dengan benar hasil tiap pertandingan, dan kami akan memposting daftarnya dengan jadwal pertandingan selanjutnya.
4. Jika ada 8 pertandingan dalam 1 babak, akan ada 400 Player beruntung; (Setiap Player boleh menebak 8 pertandingan tersebut dan memiliki kesempatan memenangkan ke-8 Hadiah tersebut.)
5. Hadiah tiap menebak babak akan dikirim dalam 2 hari kerja setelah pertandingan berakhir. Dimohon cek pesan di dalam Game.
6. Jika kedua Squad tidak bisa memberikan alasan, pertandingan dianggap tidak sah, jadi tidak aka nada Player beruntung dalam pertandingan itu.
Peraturan Voting Untuk Squad Terpopuler
Link Voting: https://goo.gl/forms/G96e9lMYY8GjfIA02
The most popular squad rewards: 20,000 Diamonds each member
Peraturan Voting:
1. Semua Squad kontestan dapat divoting untuk Squad Terpopuler dan semua Player dapat memilih untuk Squad Favoritnya.
2. Status Bar Voting di-Update setiap babak dimulai, hasil akhir akan diumumkan dan acara penyerahan hadiah akan diadakan sebelum Final.
3. Semua Player yang memvoting harus memasukan ID dan Server mereka dengan benar; Team Official hanya akan menghitung voting dari Player yang memberikan informasi dengan benar. 【Contoh: 1234567(1234)】
4. Team Official akan memilih 100 Fans Beruntung dari mereka yang telah memvoting Squad Terpopuler. Setiap Fans Beruntung akan mendapatkan 200 Diamond.
5. Member Squad dapat memanfaatkan semua yang mereka miliki untuk mendapatkan Voting, tetapi setiap Player hanya bisa memvoting sekali. Jangan pernah mencoba mendapatkan Voting Illegal, atau kami tidak akan bertanggungjawab atas kekalahan yang terjadi.

Pertandingan Jemputan Lima Negara MSC -  Peraturan Pertandingan Teka & Pengundian Skuad Popular


Peraturan Pertandingan Teka
Alamat Teka Keputusan Pertandingan Pusingan Pertama: https://goo.gl/forms/iDF3hw1cw6hxXEbX2 (Alamat & Bilangan pengundian setiap pusingan akan tukar)
Hadiah Teka: Kas EXP Berganda (7Hari)+Kad BP Berganda (7Hari)+Lambang Skin Rare*20
Peraturan Teka:
1. Pasukan Official akan mula dari pusingan pertama、pilih beberapa perlawanan dari setiap kumpulan dan tambah bilangan teka,semua pemain boleh menyertai aktiviti ini,tiada had perlawanan;
2. Semasa pemain menyertai aktiviti teka,anda mesti meninggalkan nombor ID acc dan server anda,sila pastikan tiada kesilapan;【Sebagai Contoh:1234567(1234)】
3. Pasukan Official akan memilih 50 pemain bertuah dari aktiviti teka setiap perlawanan,dapat hadiah teka betul,dan akan diumumkan pada pusingan seterusnya;
4. Jika dalam satu pusingan terdapat Lapan perlawanan menyertai aktiviti teka,maka akan terdapat 400 pemain bertuah akan dipilih;satu pemain boleh menyertai aktiviti teka Lapan perlawanan dalam masa yang sama,dan akan mempunyai peluang untuk dapat lapan hadiah teka betul)
5. Hadiah teka betul setiap pusingan akan dihantar dalam masa 2 hari kerja selepas pusingan tersebut tamat,pemain yang dapat hadiah sila periksa mel dalam permainan dan menerimanya
6. Jika kedua-dua pihak skuad tidak dapat berlawan kerana sesetengah sebab,maka perlawanan tersebut akan dianggap tidak sah,official tidak akan mencabut pemain bertuah dari perlawanan tersebut
Peraturan Pengundian Skuad Paling Popular
Alamat Pengundian: https://goo.gl/forms/NwH6DRf04bcCNFX13
Ganjaran Skuad Paling Popular: 20000 permata/orang
Peraturan Pengundian:
1. Semua pasukan penyertaan akan menyertai acara pengundian kepopularan,semua pemain berpeluang untuk mengundi kepada skuad yang mereka paling suka;
2. Proses pengundian skuad popular akan diperbaharui pada permulaan setiap pusingan,keputusan terakhir akan diumumkan sebelum pusingan akhir,dan dibagikan hadiah;
3. Semua pemain yang menyertai pengundian mestilah meninggalkan nombor ID acc dan server sendiri,dan pastikan tiada kesilapan,official akan mengambil kira pemain mengundi yang ID dia tidak ulang, tidak masukkan ID atau ada kesilapan pada ID akan dikira sebagai undi tidak sah;【Sebagai Contoh:1234567(1234)】
4. Official akan memilih peminat yang mengundi kepada skuad paling popular,mencabut100peminat bertuah,setiap orang akan dapat 200 permata ganjaran!
5. Ahli skuad boleh menggunakan pelbagai cara untuk menarik undi,tetapi setiap pemain hanya mempunyai sekali saja peluang undi,jangan guna cara yang tidak sah untuk memalsukan bilangan undi,jika tidak tanggung akibat sendiri


MSC คัดเลือกตัวแทน 5 ประเทศ - กติกาทายผลการแข่งขัน & โหวตทีมยอดนิยม  :


กติกาทายผลการแข่งขัน
ทายผลการแข่งขันรอบที่ 1 : https://goo.gl/forms/3axCOfbx142fju2K3 (ลิ้งค์ทายผลจะมีการเปลี่ยนแปลงการแข่งขันในแต่ทุกๆรอบ)
ผู้ชนะรางวัล: การ์ดEXPสองเท่า (7 วัน) + การ์ดแต้มต่อสู้สองเท่า (7 วัน) + ชิ้นส่วนสกินหายาก * 20
กฎของการคาดเดาการแข่งขัน:
1、เจ้าหน้าที่จะสุ่มเลือกคู่แข่งขันจำนวนหนึ่งแต่ละรอบ เพื่อให้ผู้เล่นได้ทายผลโดยไม่จำกัดจำนวนครั้งในการทายผล ผู้เล่นทุกคนสามารถมีส่วนร่วมในการทายผลการแข่งขันของทุกคู่
2、ผู้เล่นต้องทิ้ง ID และเซิร์ฟเวอร์ที่ถูกต้องทุกครั้งเมื่อเข้าร่วมการทายผลการแข่งขัน 【 เช่น: 1234567 (1234) 】
3、ทีมอย่างจะสุ่มเลือกผู้โชคดี 50 คนที่ทายผลของการแข่งขันแต่ละครั้งถูกต้อง และโพสต์สายการแข่งขันรอบต่อไป
4、ถ้ามีการแข่งขัน 8 คู่ในรอบหนึ่ง จะมีผู้เล่นโชคดีจำนวน 400 คน ผู้เล่นแต่ละคนสามารถทายผลได้ทั้งหมด 8 แมทช์ และมีโอกาสได้รับรางวัล 8 รางวัล
5、รางวัลของทายผลแต่ละรอบจะถูกส่งภายใน 2 วันทำการหลังจากสิ้นสุดการแข่งขัน โปรดตรวจอีเมลในเกมของคุณ
6、หากทั้งสองทีมในแมทซ์นั้นไม่สามารถเข้าแข่งขันได้เนื่องจากเหตุผลของตัวเอง การทายรางวัลจะไม่เป็นโมฆะ ดังนั้นจะไม่มีผู้เล่นที่โชคดีจากการแข่งขันในแมทช์นี้
กติกาโหวตทีมยอดนิยม
ลิ้งค์โหวต: https://goo.gl/forms/5OX5aL9B2LKTtQKk2
รางวัลสำหรับทีมยอดนิยม: 20,000 เพชรสำหรับสมาชิกแต่ละคน
กติกา:
1.、ผู้เข้าแข่งขันทั้งหมดสามารถเข้าร่วมการโหวตทีมยอดนิยมครั้งนี้ ผู้เล่นทุกคนสามารถลงคะแนนให้ทีมที่ตนชื่นชอบได้
2、แถบสถานะการลงคะแนนจะได้รับการอัพเดตเมื่อเริ่มรอบการแข่งขันแต่ละครั้ง ผลการแข่งขันทีมยอดนิยมจะการประกาศก่อนการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ
3、ผู้เล่นที่ลงคะแนนโหสตต้องใส่IDและรหัสเซิร์ฟเวอร์ที่ถูกต้อง ทางการจะนับคะแนนของผู้เล่นที่ใส่IDและรหัสเซิร์ฟเวอร์ที่ถูกต้องเท่านั้น 【 เช่น: 1234567 (1234) 】
4、ทีมงานจะเลือกผู้โชคดีจากเหล่าแฟนคลับที่ลงคะแนนเสียงให้กับทีมที่ได้รับความนิยมสูงสุด จำนวน 100 คน แฟนคลับแต่ละคนจะได้รับรางวัลเพชร 200  เม็ด
5、สมาชิกทีมสามารถวิธีการเรียกคะแนนโหวตยังไงก็ได้ แต่ผู้เล่นแต่ละคนสามารถลงคะแนนได้เพียงครั้งเดียว และกรุณาอย่าใช้วิธีหรือโปรแกรมโกงเพื่อเพิ่มคะแนนโหวตให้กับตนเอง
You have to log in before you can reply Login | Register now.

Points Rules

Mobile Phone Version|Dark Room|Mobile Legends: Bang Bang Official Forum

2022-11-27 01:20 PM GMT+8

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2013 Comsenz Inc.

Quick Reply To Top Return to the list